Nguyên liệu khác

  • Trái cây hộp
    TRÁI CÂY HỘP   Đào Kronos 60.000 VND Đào Dole 65.000 VND Đào Hosen 65.000 VND Đào Delphi 57.000…
  • Kem sữa tươi
    KEM SỮA TƯƠI Quý khách mua thúng có giá đặc biệt     Sữa tươi nguyên kem So Natural (1L) |  32.000 VND…