Kem sữa tươi

Thông tin sản phẩm

KEM SỮA TƯƠI

Quý khách mua thúng có giá đặc biệt

 

 

Sữa tươi béo UHT Conaprole (1L) |  32.000 VND
Sữa tươi nguyên kem GUD Whole Milk (1L) |  32.000 VND
Sữa tươi Blue Line UHT (1L) |  30.000 VND
Kem Rich |  28.000 VND
Kem Base |  73.000 VND
Frischli UHT Full cream 3.5% |  32.000 VND
President UHT 35.1% Fat |  105.000 VND
Wheggle Whipping Cream |  67.000 VND

 

Sản phẩm liên quan

  • Trái cây hộp
    TRÁI CÂY HỘP   Mơ hộp Kronos 65.000 VND Đào El Greco 55.000 VND Đào Kronos 60.000 VND Đào SKO…