Trái cây hộp

Thông tin sản phẩm

TRÁI CÂY HỘP

 

Mơ hộp Kronos 65.000 VND
Đào El Greco 55.000 VND
Đào Kronos 60.000 VND
Đào SKO 62.000 VND
Đào Hosen 65.000 VND
Đào Statue 65.000 VND
Trái cây hỗn hợp Dole 55.000 VND
Trái cây hỗn hợp Kronos 70.000 VND

Vải hộp Thái Lan

(Elephant and Sun)

45.000 VND

Sản phẩm liên quan

  • Kem sữa tươi
    KEM SỮA TƯƠI Quý khách mua thúng có giá đặc biệt     Sữa tươi béo UHT Conaprole (1L) |  32.000 VND Sữa…