Thạch trái cây

Thông tin sản phẩm

THẠCH HÙNG CHƯƠNG

2.2 KG

- Cafe, Nho, Dâu, Kiwi, Chanh dây, Phúc bồn tử, Trà xanh, Táo xanh, Trái cây, Việt quốc | 80.000 VND

- Chocolate | 100.000 KG

- Caramel (3.3 KG) | 150.000 KG

 

THẠCH THUỶ TINH

3.2 KG | 170.000 VND

Cafe, Chocolate, Chanh dây, Nho, Dâu, Kiwi, Phúc bồn tử, Việt quốc, Yogurt

Sản phẩm liên quan

  • Trân châu
    TRÂN CHÂU   Trân châu Gia Uy 50.000 VND | 2 KG Trân châu Trắng EURO-DELI 160.000VND | 2 KG
  • K supply nguyên liệu trà sữa
    BỘT NGUYÊN LIỆU TRÀ SỮA TEA MATE 100.000 VND | 1KG   BỘT TẠO MÀNG SỮA VỊ MUỐI BIỂN TEA MATE 200.000…