Trân châu

Thông tin sản phẩm

TRÂN CHÂU

 

Trân châu Gia Huy

10.000 VND

 

Trân châu Hoàng Kim

38.000 VND

 

Trân châu Trắng, Dâu, Caramel, Việt quốc Đài Loan, Trắng nhí Đài Loan

500GR | 50.000 VND

 

Trân châu Caramel Đài Loan

1KG | 132.000 VND

 

Trân châu Đài Loan nhỏ

3KG | 130.000 VND

 

Trân châu Tuyết 

132.000 VND

 

Trân châu Dâu, Việt quốc, Caramel, hạt trắng nhỏ

2KG | 176.000 VND

Sản phẩm liên quan

  • Thạch trái cây
    THẠCH HÙNG CHƯƠNG 2.2 KG - Cafe, Nho, Dâu, Kiwi, Chanh dây, Phúc bồn tử, Trà xanh, Táo xanh, Trái cây,…
  • K supply nguyên liệu trà sữa
    BỘT NGUYÊN LIỆU TRÀ SỮA 90.000 VND | 1KG   BỘT TẠO MÀNG SỮA VỊ MUỐI BIỂN 200.000 VND | 1KG   BỘT TẠO…