The good cup tea

Thông tin sản phẩm

PREMIUM OOLONG TEA LEAF

TRÀ Ô LONG CAO CẤP

220.000VND | 250GR

 

 

FOUR SEASONS OOLONG TEA LEAF

TRÀ Ô LONG TỨ QUÍ

220.000VND | 500GR

 

 

MATCHA POWDER

BỘT TRÀ XANH

440.000VND | 500GR

 

 

HOUJICHA POWDER

BỘT HOUJICHA

390.000VND | 500GR

Sản phẩm liên quan

  • K tea
    K TEA - GREEN TEA LỤC TRÀ 91.000 VND | 500 GR   K TEA - BLACK TEA HỒNG TRÀ 85.000 VND | 500 GR   K TEA…