K powder

Thông tin sản phẩm

COCOA POWDER

Pure unsweetened cocoa powder

Bột cacao nguyên chất

500GR | 100.000VND


 

FRAPPE BLENDER MIX
Creamer base

Bột sinh tố đá xay

1KG | 200.000 VND

 

 

YOGURT BLENDER MIX

Creamer base

Bột sinh tố đá xay

1KG | 250.000 VND

Sản phẩm liên quan

  • Smoothie Osterberg
    SMOOTHIE   Sinh tố Cam / Xoài | 85.000 VND Sinh tố Dâu | 88.000 VND Sinh tố Đào | 88.000 VND Sinh tố…
  • Smoothie Berrino
    SMOOTHIES  Dung tích 1L   Sinh tố Dâu | 67.000VND Sinh tố Chanh Dây | 73.000VND Sinh tố Phúc bồn tử…