Smoothie Berrino

Thông tin sản phẩm

SMOOTHIES 

Dung tích 1L

 

Sinh tố Dâu | 67.000VND
Sinh tố Chanh Dây | 73.000VND
Sinh tố Phúc bồn tử | 78.000VND
Sinh tố Đào | 73.000VND
Sinh tố Xoài Dứa | 73.000VND
Sinh tố Xoài | 75.000VND
Sinh tố Vải | 84.000VND
Sinh tố Cam Nha đam | 85.000VND
Sinh tố Nho đen | 94.000VND
Sinh tố Việt Quất | 99.000VND
Sinh tố Kiwi | 96.000VND

Sản phẩm liên quan

  • Smoothie Osterberg
    SMOOTHIE   Sinh tố Cam / Xoài | 85.000 VND Sinh tố Dâu | 88.000 VND Sinh tố Đào | 88.000 VND Sinh tố…
  • K powder
    COCOA POWDER Pure unsweetened cocoa powder Bột cacao nguyên chất 500GR | 110.000VND FRAPPE BLENDER MIX…