Trái cây hộp

Thông tin sản phẩm

TRÁI CÂY HỘP

 

Đào Kronos 60.000 VND
Đào Dole 65.000 VND
Đào Hosen 65.000 VND
Đào Delphi 57.000 VND
Trái cây hỗn hợp Dole 55.000 VND

Vải hộp Thái Lan

43.000 VND

Sản phẩm liên quan

  • Kem sữa tươi
    KEM SỮA TƯƠI Quý khách mua thúng có giá đặc biệt     Sữa tươi nguyên kem So Natural (1L) |  32.000 VND…