Syrup Sunup

Thông tin sản phẩm

SYRUP 850ml / 120.000VND

Orange

Cam

Pineapple

Dứa

Kiwi

Kiwi

Honeydrew

Dưa lưới

Red apple

Táo đỏ

Blackberry

Dâu đen

Blackcurrant

Nho đen

Pink guava

Ổi

Redfruit

Trái cây đỏ

Lychee

Vải

Exotic

Trái cây lạ

Peach

Đào

Green tea

Trà xanh

Green apple

Táo xanh

Strawberry

Dâu

Orange & Peach

Cam đào

Lemon

Chanh

Mango

Xoài

Passion Fruit

Chanh dây

 

 

Sản phẩm liên quan

 • Syrup Torani
  SYRUP / 750ml / 170.000VND Quý khách mua thùng 6 chai giảm 5.000VND/chai Almon Roca Hạnh nhân Roca…
 • Syrup Teisseire
  SYRUP Quý khách mua thùng 6 chai giảm 5.000VND/chai COCKTAIL / 70CL Curacao / Le Blue 190.000 VND Mojito…
 • Syrup Sunquick
  SYRUP 840ml / 130.000VND   Peach & Orange Đào & Cam   Mixed Berries Dâu tổng hợp Mango Xoài   Lemon…
 • Syrup Giffard
  SYRUP 1L / 260.000VND Quý khách mua trên 6 chai giảm còn 255.000 VND/chai   Amaretto Amaretto Blueberry…
 • Syrup Davinci
  SYRUP 750ml / 185.000VND Quý khách mua thùng 6 chai giảm 5000 VND/chai   Apple Táo Passion fruit Chanh…
 • Syrup Monin
  SYRUP 700ml / 215.000VND Quý khách mua thùng 6 chai giảm 5000 VND/chai   Amaretto Amaretto Lemon tea…