K tea

Thông tin sản phẩm

K TEA - GREEN TEA

LỤC TRÀ

91.000 VND | 500 GR

 

K TEA - BLACK TEA

HỒNG TRÀ

85.000 VND | 500 GR

 

K TEA - OOLONG TEA

TRÀ Ô LONG

110.000 VND | 500 GR

Sản phẩm liên quan

  • The good cup tea
    PREMIUM OOLONG TEA LEAF TRÀ Ô LONG CAO CẤP 220.000VND | 250GR     FOUR SEASONS OOLONG TEA LEAF TRÀ Ô…