Dụng cụ khác

Thông tin sản phẩm

Bình ISI 0.5L/1L Giá liên hệ
Bình Whip it! 0.5L/1L Giá liên hệ
Gas kem / soda ISI 110.000VND / hộp
Gas kem / soda Whip it 100.000VND / hộp
Ly 350ml 800VND / cái
Nắp cầu 350ml 400VND / cái
Ly giấy uống nóng Giá liên hệ
Nắp ly giấy uống nóng

4oz - 500VND / cái

8oz - 800VND / cái

12oz - 850VND / cái

Ống hút 70.000VND / hộp

Sản phẩm liên quan