Máy cà phê

Thông tin sản phẩm

 

MÁY CÀ PHÊ
STT MÁY TÊN THÔNG SỐ GIÁ
1
CARIMALI CM280 - Dung tích hộc chứa nước : 2.5L
- Tự cấp nước vào hộc chứa
- Công suất : 2600W
- Điện áp : 220/50Hz
- Khối lượng : 20kg
- Kích thước : 28 x 43 x 48 cm
- Xuất xứ : Ý
28.000.000VND
2 CARIMALI CENTO 1 GROUP - Dung tích nồi hơi : 4L
- Có thể cấp nước trực tiếp
- Công suất : 1850W
- Điện áp : 230/50Hz
- Khối lượng : 60kg
- Kích thước: 35.5 x51.5 x 49.7cm
- Có màn hình LED điện tử
- Xuất xứ : Ý
55.000.000VND
3 CRM3200 - Dung tích hộc chứa nước : 2.5L
- Tự cấp nước vào hộc chứa
- Công suất : 3000W
- Điện áp : 220/50Hz
- Khối lượng : 20kg
- Kích thước : 31 x 38 x 50 cm 
- Xuất xứ : TQ
15.900.000VND
4 CARIMALI PRATICA 1G - Dung tích nồi hơi : 4L
- Có thể cấp nước trực tiếp
- Công suất : 1850W
- Điện áp : 230/50Hz
- Khối lượng : 40kg
- Kích thước : 35.5 x50 x 51 cm
- Xuất xứ : Ý

Mới : 42.000.000 VND

Cũ : 29.000.000 VND

 

5 CARIMALI CENTO 2GROUP - Dung tích nồi hơi : 11L
- Có thể cấp nước trực tiếp
- Công suất : 3150W
- Điện áp : 230/50Hz
- Khối lượng : 63kg
- Có màn hình LED điện tử
- Kích thước: 72.8 x 51.5 x 49.7 cm
- Xuất xứ : Ý

 

82.000.000VND

6 CARIMALI PRATICA 2G - Dung tích nồi hơi : 11L
- Có thể cấp nước trực tiếp
- Công suất : 3150W
- Điện áp : 230/50Hz
- Khối lượng : 40kg
- Kích thước : 58.5 x51 x 50 cm
- Xuất xứ : Ý
60.000.000 VND

 

MÁY XAY CÀ PHÊ
STT MÁY TÊN THÔNG SỐ GIÁ
1
CARIMALI X011 ON DEMAND - Công suất : 350W
- Điện áp : 230/50Hz
- Khối lượng : 16kg
- Bình chứa : 1.6kg
- Kích thước : 21 x 36 x 62 cm
- Xuất xứ : Ý
Mới 19.900.000 VND
Cũ : 14.000.000 VND
2 HC600 - Công suất : 350W
- Điện áp : 220/50Hz
- Khối lượng : 15kg
- Bình chứa : 1.2kg
- Kích thước : 21 x 33 x 60 cm
- Xuất xứ : Đài Loan
6.900.000VND
3 CARIMALI X011 MINI Công suất : 250W
Điện áp : 220/50Hz
Khối lượng : 9kg
Bình chứa : 0.6kg
 Kích thước : 17 x 29 x 46 cm
 Xuất xứ : Ý
13.900.000VND
4 Máy xay café Carimali X010 - Công suất : 350W
- Điện áp : 220/50Hz
- Khối lượng : 12.8kg
- Bình chứa : 1.2kg
- Kích thước : 21 x 28 x 61 cm
- Xuất xứ : Ý

Mới : 13.900.000 VND
Cũ : 10.000.000 VND

 

5 Máy xay Café Compak Razor E6 - Công suất : 610W
- Điện áp : 230/50Hz
- Khối lượng : 11.58 kg
- Bình chứa : 1.7 kg
- Kích thước : 21.5 x 40 x 63.5 cm
- Xuất xứ :  Tây Ban Nha

 

27.000.000 VND

 

Sản phẩm liên quan