K supply nguyên liệu trà sữa

Thông tin sản phẩm

BỘT NGUYÊN LIỆU TRÀ SỮA TEA MATE

100.000 VND | 1KG

 

BỘT TẠO MÀNG SỮA VỊ MUỐI BIỂN TEA MATE

200.000 VND | 1KG

 

BỘT TẠO MÀNG SỮA VỊ PHÔ MAI TEA MATE

290.000 VND | 1KG

 

BỘT TẠO MÀNG SỮA NGUYÊN VỊ TEA MATE

200.000 VND | 1KG

 

BỘT TẠO MÀNG SỮA VANILA CUSTARD TEA MATE

350.000 VND | 1KG

 

 

Sản phẩm liên quan

  • Trân châu
    TRÂN CHÂU   Trân châu Gia Uy 50.000 VND | 2 KG Trân châu Trắng EURO-DELI 160.000VND | 2 KG
  • Thạch trái cây
    THẠCH HÙNG CHƯƠNG 2.2 KG - Cafe, Nho, Dâu, Kiwi, Chanh dây, Phúc bồn tử, Trà xanh, Táo xanh, Trái cây,…