Trân châu

Thông tin sản phẩm

TRÂN CHÂU

 

Trân châu Gia Uy

50.000 VND | 2 KG

Trân châu Trắng EURO-DELI

160.000VND | 2 KG

 

Sản phẩm liên quan

  • Thạch trái cây
    THẠCH HÙNG CHƯƠNG 2.2 KG - Cafe, Nho, Dâu, Kiwi, Chanh dây, Phúc bồn tử, Trà xanh, Táo xanh, Trái cây,…
  • K supply nguyên liệu trà sữa
    BỘT NGUYÊN LIỆU TRÀ SỮA TEA MATE 100.000 VND | 1KG   BỘT TẠO MÀNG SỮA VỊ MUỐI BIỂN TEA MATE 200.000…