K tea

Thông tin sản phẩm

K TEA - GREEN TEA

LỤC TRÀ

105.000 VND | 500 GR

 

LỤC TRÀ SEN

115.000 VND | 500 GR

 

K TEA - BLACK TEA

HỒNG TRÀ

95.000 VND | 500 GR

 

K TEA - OOLONG TEA

TRÀ Ô LONG

131.000 VND | 500 GR

 

 

Sản phẩm liên quan

  • Trà Túi Lọc The Good Cup
    THE GOOD CUP - TRÀ TÚI LỌC | HỘP / 500gr Trà túi lọc Earl Grey 500 gr / hộp / 100 túi 145.000VND Trà…
  • The good cup tea
    GOLDEN PHOENIX OOLONG TEA LEAF THE GOOD CUP TRÀ Ô LONG PHỤNG HOÀNG CAO CẤP THE GOOD CUP 220.000VND…