The good cup tea

Thông tin sản phẩm

GOLDEN PHOENIX OOLONG TEA LEAF THE GOOD CUP

TRÀ Ô LONG PHỤNG HOÀNG CAO CẤP THE GOOD CUP

220.000VND | 250GR

 

 

FOUR SEASONS OOLONG TEA LEAF THE GOOD CUP

TRÀ Ô LONG TỨ QUÍ THE GOOD CUP

230.000VND | 500GR

 

CHARCOAL PREMIUM OOLONG TEA LEAF THE GOOD CUP

TRÀ Ô LONG THAN THE GOOD CUP

125.000VND | 250GR

 

TAI GUAN YIN OOLONG TEA LEAF THE GOOD CUP

TRÀ Ô LONG  THIẾT QUAN ÂM THE GOOD CUP

105.000VND | 250GR

 

 

MATCHA POWDER THE GOOD CUP

BỘT TRÀ XANH THE GOOD CUP

390.000VND | 500GR

 

HOUJICHA POWDER THE GOOD CUP

BỘT HOUJICHA THE GOOD CUP

440.000VND | 500GR

 

TAIWANESE MATCHA

MATCHA ĐÀI LOAN

350.000VND | 500GR

Sản phẩm liên quan

  • Trà Túi Lọc The Good Cup
    THE GOOD CUP - TRÀ TÚI LỌC | HỘP / 500gr Trà túi lọc Earl Grey 500 gr / hộp / 100 túi 145.000VND Trà…
  • K tea
    K TEA - GREEN TEA LỤC TRÀ 105.000 VND | 500 GR   LỤC TRÀ SEN 115.000 VND | 500 GR   K TEA - BLACK TEA…