Trà Túi Lọc The Good Cup

Thông tin sản phẩm

THE GOOD CUP - TRÀ TÚI LỌC | HỘP / 500gr

Trà túi lọc Earl Grey 500 gr / hộp / 100 túi 145.000VND
Trà túi lọc Đào 500 gr / hộp / 100 túi 145.000VND
Trà túi lọc Vải 500 gr / hộp / 100 túi 145.000VND
Trà túi lọc Táo 500 gr / hộp / 100 túi 145.000VND
Trà túi lọc Dâu 500 gr / hộp / 100 túi 145.000VND
Trà túi lọc Dưa Lưới 500 gr / hộp / 100 túi 145.000VND
Trà túi lọc Sen 500 gr / hộp / 100 túi 165.000VND
Trà túi lọc Ô Long 500 gr / hộp / 100 túi 185.000VND

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan

  • K tea
    K TEA - GREEN TEA LỤC TRÀ 105.000 VND | 500 GR   LỤC TRÀ SEN 115.000 VND | 500 GR   K TEA - BLACK TEA…
  • The good cup tea
    GOLDEN PHOENIX OOLONG TEA LEAF THE GOOD CUP TRÀ Ô LONG PHỤNG HOÀNG CAO CẤP THE GOOD CUP 220.000VND…